माथिको इम्बेड गरिएको एक छोटो सेक्सन एक छोटो सेक्सन हो जुन हाम्रो धेरै आवश्यक सर्किट कम्पोनेन्टहरू मध्ये एक हो। जे होस् केवल पाँच मिनेटमा छोटो, यसले प्रतिरोधको मौका साथै ओमको कानूनको ऐतिहासिक उन्नतिलाई समेट्छ।

Leave A Comment

Recommended Posts

एक नयाँ होमस्किट एयर प्युरिफायर आउँदछन् किनकि होस्टको साथ यो हो

हो। प्रारम्भिक इंचोट पछि यसले कुनै पनि ध्यान दिएर कुनै पनि कुरालाई हेरे, होमस्कीले अब उपहारको रूपमा छिटो बन्नुपर्दछ जुन सबैले बोर्डमा जानको लागि धेरै सजिलो बनाउँदछ। यसको एक असाधारण उदाहरण जुन क्षितिजमा रहेको नयाँ होमकिट-मिल्दो एयर पावर हो। यो भोगीआईडिंग शुद्धफ्लो […]

fpaqg